Pismo Związku Polaków na Łotwie

Redakcja

Zespół redakcyjny:
Redaktor naczelny: Romuald Lebedek, tel. (+371) 2 884 89 47
Dział historyczny: prof. dr Ēriks Jēkabsons, tel. (+371) 2 917 33 36
Dział młodzieżowy: Krystyna Morżewska, tel. (+371) 2 648 51 52
Dział religijny: o. Witold Wiśniewski
Redakcja łotewska: Irena Hermane
Współpraca
Irena Lieģeniece
Adres redakcji:
Slokas ielā 37, LV-1048 Rīga, Latvija.
Tel./faks (+371) 6 761 40 34
Tel. red. nacz. (+371) 6 703 15 13, (+371) 2 884 89 47

Pismo jest wspierane finansowo przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” ze środków Senatu RP oraz przez Ambasadę RP w Rydze.

Materiałów niezamówionych (tekstów, zdjęć, dokumentów) redakcja nie zwraca. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów nie zamówionych i listów oraz zmiany ich tytułów. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń.

Copyright Riga by Związek Polaków na Łotwie.