Pismo Związku Polaków na Łotwie

Śpiewające dzieci

Po wyśpiewanym II miejscu "Urwisy" mogą wreszcie poznać uroku Podkarpacia.

W końcu czerwca, w okresie, gdy absolwenci opuszczają progi szkolne, kiedy jest noc Świętojańska i cała Łotwa przeżywa piękno lata poprzez słońce, wodę oraz słodki zapach poziomek, nauczycielka muzyki szkoły średniej w Drycanach wraz z pop-grupą "Dricānu draiskuļi" ["Urwisy Drycańskie"] i solistką Madarą Kalwane ciężko pracowały. Zespół przygotowywał się do udziału w XIX Międzynarodowym Festiwalu Estradowym Dzieci i Młodzieży w Polsce 19 -21 czerwca. Uczestnictwo "Urwisów" w tym festiwalu było możliwe dzięki pomocy Pani Jadwigi Skowron – Dyrektor Domu Kultury "Sokół" w Strzyżowie. W programie festiwalu był konkurs solistów i zespołów oraz prezentacja poszczególnych państw.

Zatem 18.06.2009. w godzinach wiecznych, po wysłuchaniu porad Pana Bolesława Kindzulisa – przewodniczącego samorządu, po spakowaniu bagażu i instrumentów muzycznych, oraz pożegnaniu się z rodzicami, 15 uczniów i 3 nauczycieli szkoły średniej w Drycanach wyruszyli w daleką podróż.

Organizatorzy spotkania zadbali, aby każdy dzień pobytu na ziemi polskiej był niezapomniany, pełen miłych wrażeń. Były więc wycieczki, rozrywki, zabawy. Jednak głównym celem naszego wyjazdu było uczestnictwo w międzynarodowym konkursie. Nasi uczniowie wraz z ich Panią bardzo poważnie potraktowali udział w tym festiwalu i osiągnęli całkiem niezłe sukcesy – zespół oraz solistka zdobyli II miejsce wśród wszystkich zespołów i solistów. To była niespodzianka i duża satysfakcja z pracy, ponieważ uczestników było dużo a konkurencja ostra.

Na zakończenie festiwalu odbyła się prezentacja grup z poszczególnych państw. Do tego nasze dzieciaki też przygotowały specjalny program artystyczny. Byliśmy wzruszeni czując wsparcie i podtrzymywanie na duchu ze strony widzów. Gospodarze natomiast byli zachwyceni głosami naszych dzieci, radością i ciepłem płynącym z ich oczu.

W drodze powrotnej czas minął bardzo szybko. Było mnóstwo wspomnień i wrażeń, przede wszystkim jednak radość z osiągniętego sukcesu. W imieniu administracji szkoły, rodziców uczniów, pragniemy serdecznie podziękować Pani Irenie Iwanowej – nauczycielce muzyki – za ciężką pracę, która w końcu uwieńczona została wspaniałym osiągnięciem. W Polsce dzieci reprezentowały nie tylko swoją szkołę, ale cały nasz kraj, całą Łotwę.

Szczególnie pragniemy podziękować Panu Bolesławowi Kindzulisowi za wsparcie moralne i finansowe. Dziękujemy również organizatorom konkursu, zwłaszcza Pani Jadwidze Skowron za możliwość obcowania z dziećmi z innych krajów, poznania ich kultury, za doskonały program spotkania, za okazane ciepło i gościnność.

Ilona Vilcane, z-ca dyrektora ds. wychowania