Pismo Związku Polaków na Łotwie

VII Zjazd Europejskiej
Unii Wspólnot Polonijnych

W dniach 23 do 25 października, w Domu Polonii w Pułtusku odbył się VII Zjazd Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Kaczyński skierował list do uczestników zjazdu, który odczytał Minister w Kancelarii Prezydenta Mariusz Handzlik. W Zjeździe uczestniczyło blisko 60 delegatów reprezentujących 36 organizacji polonijnych z 27 krajów Europy. Gośćmi Zjazdu byli m.in.: sekretarz stanu w MSZ Jan Borkowski, przewodniczący sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą Marek Borowski, wiceprzewodnicząca tej komisji Joanna Fabisiak, przewodniczący senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Andrzej Person, prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" marszałek Maciej Płażyński, dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią MSZ Maciej Szymański, doradca prezydenta RP Michał Dworczyk i dyrektor TV Polonia Bogdan Milczarek.

Od lewej: Tadeusz Adam Pilat – prezydent EUWP, Edyta Dmuchowska – prezes KKP "Polonez", Wanda Krukowska – prezes ZPŁ.

W sesji sprawozdawczej delegaci wysłuchali sprawozdań z działalności sekretariatu za okres trzyletniej kadencji oraz udzielili absolutorium ustępującym władzom. W sesji wyborczej odbyły się wybory prezydenta EUWP, komisji rewizyjnej oraz zatwierdzenie składu sekretariatu.

Prezydentem EUWP wybrany został ponownie Tadeusz Adam Pilat ze Szwecji.

Wiceprezydentem został Aleksander Zając z Niemiec, a sekretarzem generalnym, Roman Śmigielski z Danii. W nowo wybranym Sekretariacie EUWP zasiada również honorowy prezydent EUWP Helena Miziniak z Wielkiej Brytanii. Sekretarzami zostali: Bożena Bogdańska-Szadai z Węgier, Emilia Chmielowa z Ukrainy i Edward Trusewicz z Litwy, a zastępcami członków sekretariatu: Wojtek Tuszyński z Wielkiej Brytanii i Marek Seroczyński z Bułgarii.

Delegaci nie przyjęli zgłoszonych projektów nowego statutu i zlecili komisji statutowej – w poszerzonym składzie – opracowanie jednego wspólnego projektu.

W sesji programowej mówiono m.in. na temat przyszłości szkół polonijnych, nowej emigracji do krajów UE, sytuacji Polaków na Białorusi. Delegaci wyrazili swe pełne poparcie dla Związku Polaków na Białorusi prowadzonego przez Andżelikę Borys.

W przyszłym roku EUWP planuje zorganizować m.in. konferencję "Monitor 2010" poświęconą problemom nowej emigracji zarobkowej, konferencję oświatową oraz Młodzieżowe Forum Katyńskie.

Europejska Unia Wspólnot Polonijnych jest strukturą integrującą organizacje Polaków zamieszkałych poza granicami kraju – na obszarze kontynentu europejskiego. Została założona w 1993 r. przez 6 organizacji. Obecnie zrzesza 44 organizacje członkowskie z 31 państw europejskich.

Na VII Zjeździe w poczet członków EUWP przyjęto dwie nowe organizacje: Niezależną Organizację Europejskiej Młodzieży Polonijnej (NOEMP) oraz Stowarzyszenie Polaków Zamieszkałych w Czarnogórze.

Komunikat prasowy VII Zjazdu EUWP

Tadeusz Adam Pilat, jest urodzony w 1946 r. w Krakowie, pochodzi ze szlacheckiej rodziny kresowej o katolickich, powstańczych i naukowych tradycjach. Jest żonaty i ma cztery córki. Zarówno w Polsce, jak i w Szwecji nie związany z żadną partią polityczną. Ukończył Wydział Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej i studia pedagogiczne na Uniwersytetach w Kristianstad i w Växjö. Na emigracji w Szwecji od 1977 r. Od 30 lat kształci młodzież polonijną pracując zawodowo jako nauczyciel w gminie Landskrona, gdzie jest również lektorem w katolickiej parafii pw. św. Jana Chrzciciela. Przez 9 lat pełnił funkcję prezesa Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji. Przez wiele lat był członkiem szwedzkiej Rządowej Rady ds. Integracji i Równouprawnienia a obecnie jest członkiem Państwowego Komitetu Święta Narodowego przy Marszałku Parlamentu Szwecji i Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu RP VI i VII kadencji.

W Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych pełnił funkcję sekretarza i przez dwie kadencje wiceprezydenta. Na VI Zjeździe EUWP w 2006 r. został wybrany na stanowisko prezydenta. Na tegorocznym VII Zjeździe w Pułtusku wybrany ponownie na to stanowisko.

Kontakt: t.a.pilat@bredband.net lub sekretariat.euwp@bredband.net

Strona int.: www.euwp.org

PS Związek Polaków na Łotwie reprezentowały na VII Zjeździe EUWP, Wanda Krukowska – prezes Związku oraz Edyta Dmuchowska – prezes Klubu Kultury Polskiej "Polonez" w Rydze. Panie dały się sfotografować z ponownie wybranym prezydentem EUWP, Tadeuszem Adamem Pilatem.

Redakcja