Pismo Związku Polaków na Łotwie

Polska

Wcielenie Śląska Zaolzańskiego

Już od końca września cała Polska żyła pod znakiem Zaolzia, pod znakiem przywrócenia Ojczyźnie prastarej ziemicy piastowskiej. W chwili gdy konferencja czterech państw w Monachium pomijała niejako milczeniem interesy narodu polskiego, państwo Polskie samodzielnie rozwiązało tą kwestię opierając się o swą potężną armię.

Od 2. października witane całym sercem wojsko polskie zaczęło zajmować ziemie przez Polaków zamieszkałe. Stopniowo, ażeby umożliwić Czechom likwidację swoich spraw, zajmowało wojsko przez górnika polskiego wykuty Śląsk. A więc najsampierw do Cieszyna, Frysztatu, Karwiny, Jabłonnowa, wreszcie do Bogumina (...)

Władze administracyjne w szybkim tempie przeprowadzają scalenie Zaolzia z resztą Rzeczypospolitej. A pracy w tej dziedzinie jest co niemiara, boć to i pieniądz i znaczki pocztowe i kolejnictwo, szpitalnictwo, samorządy, kopalnie i cała gospodarka dostosowana była na inną miarę, do innego państwa. Wielkim nakładem pracy w szybkim tempie idzie naprzód kwestia scalenia Śląska Zaolzańskiego z resztą województwa Śląskiego, do którego, jak wiadomo, Zaolzie zostało wcielone.

Tydzień w Łotwie

- W związku z "Dniami trzeźwości", które miały ostatnio miejsce w całym państwie, prasa notuje, że w Rydze restauracje i inne lokale z wyszynkiem alkoholu odwiedza pięć razy więcej osób niż biblioteki i siedmiokrotnie więcej niż teatry.

- Jak wynika z danych statystycznych Państwowego Urzędu Statystycznego, w ub.r. każdy obywatel Łotwy zużył przeciętnie 7,85 litrów wódki (przeciętnie na każdego mieszkańca stolicy przypadło14,61 litra, na mieszkańca Widzeme - 9,23, Kurzeme - 7,59, Zemgale - 5,96 i - najmniej! - na każdego mieszkańca Łatgalii - 3,51).

- Komplet polski w Puszy nie uległ likwidacji. Referent polskich spraw oświatowych w Min. Oświaty p. R. Ciesiulewicz powiadamia, że Min. Oświaty nie zatwierdziło uchwały odnośnego zarządu szkolnego o likwidacji kompletu polskiego przy szkole łotewskiej w Puszy (pow. Andrupene).

Kronika życia bieżącego

RYGA. - Kolejna próba Chóru Maturzystów Polskiego T-wa Oświaty (dla wszystkich głosów) odbędzie się w niedzielę 16. b.m. o godz. 13. punktualnie w Domu Polskim. Podczas próby do dyrygenta Chóru p. P. Izarta mogą zgłosić się kandydaci na członków Chóru.

DAUGAWPILS. - Wieczór świetlicowy zorganizowany przez Zarząd ZPM dla członków Związku i "Harfy" 12.b.m. przeszedł w niewymuszonym i miłym nastroju przy licznym napływie członków obu organizacyj.

Wieczór zaszczycił swą obecnością Konsul R.P. w Daugawpils p. Marian Semiczek. Pan Konsul wygłosił przemówienie na wciąż aktualny temat Śląska Zaolzańskiego, podkreślając moment sprawiedliwości dziejowej oraz sukces pokojowej i samodzielnej polityki Polski. Przemówienie p. Konsula zostało przyjęte gorącymi oklaskami. Zebrani odśpiewali pieśń Legionów i Rotę.

Następnie p. Leonowicz odczytał korespondencję-reportaż z wielkich chwil wyzwolenia Śląska.

KRASŁAW. - Dnia 1. b.m. 62. polska drużyna harcerska ŁSCO urządziła programowy wieczorek. Na program złożyło się: "Draudzibas ugunskuri" - sztuka w jęz. łotewskim, oraz "Obrońcy Lwowa" wykonane przez zastęp "Kraków" 35. dr. harc. Po programie odbyły się tańce i zabawy. Na wieczorek przybyli także harcerze-goście z 35. dr. harc. ŁSCO. Bawiono się wspólnie wesoło do późna, każdy opuszczał zabawę w miłym nastroju.

Obchód 11. listopada uwaga, uwaga!

W niedzielę 13. listopada b.r. odbędzie się w Jełgawa uroczysty obchód rocznicy 11. listopada, organizowany dla robotników polskich i miejscowej Polonii.

Na program uroczystości złoży się nabożeństwo oraz misterium narodowe p.t. "Nieśmiertelny duch narodu", które odegrane zostanie przez zespół Teatru Polskiego na Łotwie.

Wszyscy robotnicy muszą sobie zawczasu zarezerwować ten dzień, jako wolny od pracy. Każdy robotnik Polski, w szczególności z okolic Jełgawa, powinien poczytywać za swój obowiązek stawienie się na tę uroczystość

Wstęp na misterium kosztować będzie tylko Ls 0,50. (...)

Konsulat r.p. w Rydze