Pismo Związku Polaków na Łotwie

Filologia polska na Uniwersytecie Daugawpilskim

Zajęcia ze studentami prowadzi dr Krystyna Barkowska.

Uniwersytet Daugawpilski jest najważniejszą wyższą uczelnią Łatgalii. W roku 2006 obchodził osiemdziesięciopięciolecie swojego istnienia. Warto przy tej okazji przypomnieć o jeszcze jednym okrągłym (choć średnich rozmiarów) jubileuszu, mianowicie o możliwości nauczania na Uniwersytecie języka polskiego już od piętnastu lat.

Początkowo były to lektoraty języka polskiego, które następnie zostały przekształcone w specjalizację "nauczyciel języka polskiego". Obecnie na Wydziale Humanistycznym istnieje możliwość uzyskania dyplomu bakałarza filologii polskiej.

Wróżby andrzejkowe.

Na polonistyce kształcą się nie tylko osoby pochodzenia polskiego, ale też ci, którzy pragną poznać język i kulturę polską w toku zajęć indywidualnych i grupowych. Studenci polonistyki mają możliwość w ciągu roku akademickiego uczestniczyć w programie Socrates-Erasmus i dzięki temu odbyć semestr lub dwa semestry studiów w Polsce. Wówczas, poza intensywną nauką języka, studenci zapoznają się z polskimi realiami, funkcjonowaniem wyższych uczelni, bibliotek, jednostek administracyjnych, odwiedzają dyskoteki i kluby studenckie, spotykają się z polskimi studentami. W ramach programu Socrates-Erasmus współpracujemy z Uniwersytetem Śląskim, Uniwersytetem Łódzkim, Uniwersytetem Białostockim, utrzymujemy również dobre kontakty z Uniwersytetem Jagiellońskim oraz innymi naukowymi placówkami w Polsce.

Wróżby Andrzejkowe – "Cyganka prawdę ci powie..."

Organizujemy (już cykliczne) międzynarodowe konferencje naukowe np.: Polsko - Bałtyckie związki kulturowe.

Kadrę wydziału tworzą wykwalifikowani lektorzy i wykładowcy z dużym doświadczeniem zawodowym mający również staż pracy poza granicami Łotwy. Pracownicy Uniwersytetu Daugawpilskiego są także autorami książek, skryptów, zbiorów ćwiczeń i opracowań.

Duchowo i materialnie placówkę polonistyczną na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Daugawpilskiego wspierają Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej, Fundacja "Semper Polonia" oraz Stowarzyszenie "Wspólnota Polska".

dr Krystyna Barkowska

Studenci polonistyki potrafią się zabawić...

Konferencja naukowa "Polsko-Bałtyckie Związki Kulturowe" na Uniwersytecie Daugawpilskim.