Pismo Związku Polaków na Łotwie

Wiadomości w skrócie

Na spotkaniu kobiet polskich w Jurmali 19 – 20.08.2006. z udziałem aktywistek z oddziałów ZPŁ w Rydze, Daugavpilsie, Jelgavie, Ludzy i Jurmali uchwalono decyzję o konieczności koordynacji działalności społecznej kobiet z poszczególnych oddziałów Związku (kobiety prowadzą kursy języka polskiego, szkółki niedzielne dla dzieci i młodzieży, prowadzą zespoły taneczne i chóry, działalność charytatywną.

Pani Inga Plocińa – prezes Ligi Kobiet Polskich (Klub Kultury Polskiej "Polonez", Ryga) – opowiedziała o historii powstania "Ligi", która prowadzi regularną działalność charytatywną, polegającą na odwiedzaniu starszych, samotnych i schorowanych Polaków w Rydze, rozdzielaniu paczek na Boże Narodzenie, Wielkanoc.

"Klub Kobiet" przy Oddziale ZPŁ "Promień" w Dyneburgu, kierowany przez Panią Wilhelminę Kokin organizuje coroczne obozy dla dzieci polskiego pochodzenia z Daugavpils i okolic. Praca charytatywna jest realizowana również w oddziałach ZPŁ w Ludza, Rezekne, Jelgawie, Liepaji.

W spotkaniu wzięła udział również Pani Ruta Mariasz, która opowiedziała o wspólnej z Itą Kozakiewicz działalności w Łotewskim Froncie Narodowym w zaraniu Atmody.

Uczestniczki spotkania wyraziły serdeczne podziękowanie gospodarzom spotkania – Oddziałowi ZPŁ w Jurmali i prezesowi , Pani Sabinie Cironok.

Posiń – Zilupe, 16 września – odbył się kolejny coroczny Dzień Kultury Polskiej na Ziemi Posińskiej z udziałem oddziałów ZPŁ Daugavpils, Ryga (Klub Kultury Polskiej "Polonez"), Rezekne, Krasław, Jekabpils, Ludza. Dokonano uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej poetki Konstancji Benisławskiej na budynku Rady Gminnej Posinia. W Zilupe odbył się koncert polskich zespołów ludowych "Polonez" (Ryga), "Jutrzenka" (Rezekne), "Strumień" (Krasław), "Promień" (Dyneburg) oraz z Jekabils.

Wśród gości byli Ambasador RP w Rydze Maciej Klimczak, kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady, radca Bartosz Jabłoński, Minister Transportu RŁ Ainars Ślesers, poseł na Saeimę Stańislavs Śkesters (Związek Zielonych i Chłopów), przewodnicząca Rady Miejskiej m. Ludza Walentyna Łazowska.

Prezes Związku Polaków na Łotwie, Wanda Krukowska otrzymała z rąk Ambasadora RP, Macieja Klimczaka, odznakę Ministerstwa Kultury Polski "Ave Artis".

Przekazanie do użytku Domu Polskiego w Dyneburgu

Po długotrwałym remoncie dokonano w dniu 30 września br. uroczystego otwarcia Domu Polskiego w Dyneburgu. Jest to jedyna własność społeczeństwa polskiego na Łotwie, która należy do Oddziału ZPŁ "Promień". Budynek Domu Polskiego został kupiony w 1930 roku ze środków zebranych wśród miejscowych Polaków. W okresie okupacji sowieckiej budynek wywłaszczono, jednak po odzyskaniu przez Łotwę niepodległości został on zwrócony Polakom w Dyneburgu. Z poparciem Rady Miejskiej w 1997 roku utworzono tu Centrum Kultury Polskiej.

Gości przybyłych na otwarcie wyremontowanego budynku zapoznano z tradycją polskich "Dożynek". Wśród gości byli Wicemarszałek Senatu RP, Maciej Płażyński, Prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", prof. Andrzej Stelmachowski oraz Ambasador RP na Łotwie, Maciej Klimczak. Miasto Daugavpils/ Dyneburg liczy obecnie prawie 110 tys. mieszkańców, z których prawie 15 proc. są Polacy. Środki na remont budynku zostały wyasygnowane przez rząd Polski.