Pismo Związku Polaków na Łotwie

Pobyt Ministra Spraw Zagranicznych R.P. płk. J. Becka w Rydze

Minister Spraw Zagranicznych Polski płk. Józef Beck przybył do Rygi w towarzystwie dyrektora Departamentu Politycznego MSZ'tu Kobylańskiego i sekretarza osobistego Siedleckiego 13.b.m. o godz. 14.15 samolotem z Wilna, w którym kierownik polskiej polityki zagranicznej bawił już od 11.b.m.

Na lotnisku przywitał Wysokiego Gościa minister Spraw Zagranicznych W. Munters w otoczeniu wyższych urzędników ministerstwa, Poseł RP w Łotwie min. J. Kłopotowski z urzędnikami Poselstwa, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego oraz prasy łotewskiej i licznie reprezentowanej polskiej.

W tym samym dniu min. Beck złożył wizytę zastępcy premiera ministrowi Wojny gen. J. Bałodisowi oraz min. Muntersowi. O godz. 18 miała miejsce uroczystość złożenia wieńca na Bratnich Mogiłach, po czym odbyło się przyjęcie, wydane na cześć Gościa przez min. Muntersa.

14.b.m. min. Beck, po złożeniu wizyty w Łotewskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych, wyjechał samochodem do Jełgawy, gdzie w Zamku Wiesturs'a został przyjęty na audiencji przez Prezydenta Państwa dr. K. Ulmanisa. Po audiencji min. Beck był podejmowany na Zamku śniadaniem.

Wieczorem Poseł R.P. w Łotwie min. J. Kłopotowski z Małżonką wydał na cześć Wysokiego Gościa obiad i raut.

15.b.m. miał miejsce wyjazd min. Becka w okolice Rygi oraz o godz. 14. odlot do Warszawy.

Głosy prasy

Pokojowość polskiej polityki zagranicznej

Z artykułu wstępnego dziennika "Rits" z dnia 8. lipca 1938 r., który pierwszy zapowiedział przybycie min. Becka do Rygi:

"Zasadą polskiej polityki zagranicznej jest realizm, a jedną z podstaw, na których Polska opiera swą niepodległość, jest dobrze zorganizowana moc własna. Pokojowość polskiej polityki zagranicznej jest ogólnie znana i w tym względzie Polska wykazuje dużo dobrej woli i konstruktywnych wysiłków.

Polska kilkakrotnie konstatowała, że pokój i bezpieczeństwo państw Bałtyckich nie są dla niej obojętne. Stała wymiana wizyt między Warszawą, Rygą, Tallinem, Helsinkami i Sztokholmem świadczy najwymowniej o tendencjach Polski do pogłębienia i umacniania przyjaznych stosunków z Nadbałtyką. Świadectwem tego jest również przyjazd polskiego Ministra Spraw Zagranicznych do Rygi".

"Jaunakas Zinias" w korespondencji z Warszawy pisze m.in., że między Polską a Łotwą nie ma żadnych nieporozumień. Polska zawsze okazywała chęć współpracy z państwami bałtyckimi. Zasadnicze linie polityki zagranicznej Polski zostały wytyczone przez Marszałka Piłsudskiego, a obecnie minister J. Beck dalej kroczy tą drogą (...).

Paryż. "La Republique", omawiając w artykule wstępnym wizytę ryską min. Becka, podkreśla, że zarówno w Rydze, jak i w Tallinie chodzi Polsce o wzmocnienie węzłów, łączących ją z krajami bałtyckimi., które stanowią część wielkiego łańcucha państw, graniczących bezpośrednio z Rosją Sowiecką i jeśli nie graniczących bezpośrednio z Rzeszą Niemiecką, to przynajmniej z jej strefą wpływów (...).

Kącik polskiego robotnika rolnego

Pamiętajcie!

Jeśli wysłałeś paszport swój do Konsulatu R.P. listem poleconym i kwit zachowałeś – możesz się nie niepokoić: jak tylko Konsulat załatwi Twoją sprawę – natychmiast Ci paszport odeszle.

Nie alarmuj więc Konsulatu ani przynaglaj. Pamiętaj, że takich robotników, jak Ty, Konsulat ma do załatwienia około 40.000.

Uwaga! Uwaga!

Konsulat R.P. w Rydze przestrzega

Rajnik Jan ze starostwa Wilejskiego, gminy Wojstow, który pracuje na Łotwie od r. 1934-go, pozostawił w Polsce żonę z liczną rodziną, której nie udziela żadnej pomocy.

Na Łotwie podaje się za kawalera i, pod pretekstem zawarcia małżeństwa, wykorzystuje nieświadomość robotnic polskich.

Konsulat R.P. w Rydze przestrzega przed wyżej wymienionym wszystkie p[olskie robotnice rolne na Łotwie.

Konsulat R.P. w Rydze wzywa

polską robotnicę rolną Felicję Adamcewicz do zwrotu pożyczki Łs 20,-, zaciągniętej w Konsulacie 22. października 1937 r.

Wymienioną wyżej kwotę należy przesłać do Konsulatu pod adresem: Polijas Konsulats, Riga, Mednieku iela 6-b.

(zachowaliśmy pisownię oryginału)