Pismo Związku Polaków na Łotwie

Warto pisać wypracowania

Wiosną tego roku przyszło do naszego Związku Młodych Polaków na Łotwie ogłoszenie o tym, że można uczestniczyć w międzynarodowym konkursie dziennikarskim "Moje korzenie sięgają Kresów", organizowanym przez Pracownię Współpracy Międzynarodowej Centrum Młodzieży im. dr H. Jordana w Krakowie. Zaproponowano napisać "cokolwiek" o rozwoju kultury polskiej u siebie w kraju w gatunku dziennikarskim.

A dlaczego nie wziąć w tym udziału, jeżeli miałam, o czym napisać? Odesłałam więc do Krakowa pracę "Los języka polskiego na terenach Łatgalii", w której opowiedziałam, jaki naprawdę jest nasz język polski w Łatgalii. Oczywiście, starałam się podkreślić – mimo że popełnia się mnóstwo błędów gramatycznych i stylistycznych, nasi Polacy troszczą się o język ojczysty i bardzo lubią go używać. Mam rację?

Okazało się, że moja praca spodobała się organizatorom konkursu. Otrzymałam drugie miejsce! Pocztą przysłano mi nagrodę – bardzo dobry Słownik Języka Polskiego PWN. Więc warto pisać wypracowania!

Krystyna Morżewska